Kalendari

Takvimi

Takvimet Tjera

Publikimet e Fundit

Nuk është e udhës vetëm nëse dikush dyshon në këtë e thotë: Kijasi në shkencën e fikhut është i panevojshëm, pasi që me këtë bën një konstatim të gabuar. Vendimi i muxhtehidit në këtë çështje është paragjykim e jo bindje,...
Disa njerëz besojnë se Kur'ani i cili është ne mesin tonë sot është i mangët që ka numëruar një numër të madh të ajeteve të cilat janë të zhdukura dhe të fshehura... a mundë që në bazë të gjuhës numerike të konsiderojmë këtë...
Literalisht, ixhtihad do të thotë orvatje ose vet-përpjekje në çdo aktivitet që kërkon një farë mase mund. Si përkufizim, ixhtihadi është përshkruar shpenzim i plotë i energjive nga ana e një juristi për të deduktuar, me një...
Në xhaminë "Shejh Zayed" në Vushtrri ka ndodhur një incident fizik, në të cilin janë përfshirë imami Bedri Halili dhe disa vehabistë. Kështu pohojnë burime të Veriu.info që ishin të prezent në momentin e ndodhjes kacafytjes...
Të tillët duhet të kuptojnë se, Islami është feja e ardhmërisë së njeriut, pra edhe ati shqiptarë. Nëse nuk mund ta bëjnë këte, nëse nuk deshirojnë ta pranojnë Fenë Islame (për çka nuk i detyron askush), atëherë së paku mos...

Të tillët duhet të kuptojnë se, Islami është feja e ardhmërisë së njeriut, pra edhe ati shqiptarë. Nës...

Nuk është e udhës vetëm nëse dikush dyshon në këtë e thotë: Kijasi në shkencën e fikhut është i panevo...

Literalisht, ixhtihad do të thotë orvatje ose vet-përpjekje në çdo aktivitet që kërkon një farë mase m...

Disa njerëz besojnë se Kur'ani i cili është ne mesin tonë sot është i mangët që ka numëruar një numër ...

Artikujt e Rastit - Ndoshta nuk i keni lexuar

Sindikata e Pavarur e BIK-ut nëpërmjet një deklarate për media ka thënë se me vëmendje është duke përcjell ngjarjet e fundit rreth Bashkësisë Islame të Kosovës, konkretisht ato të cilat janë lidhur dhe lidhen me kreun e saj,...
Hulumtimi dhe studimi historik dhe doktrinar i vehabizmit pa tjetër kërkon qasje kryesisht nga disa aspekte kryesore: - Politik: Raportet e ngushta të vehabistëve me dinastinë e familjes Saud dhe me qeveritë apo dinastitë...
Pyetja: Cili është mendimi juaj lidhur me festimin e mevludit (ditëlindjes së Profetit a.s.) dhe të festave të tjera fetare, si viti i i ri i Hixhrit, Israja dhe Miraxhi, etj.?
Fjala jed është edhe një fjalë në vargun e fjalëve të cilat përmenden në Kur'an, kurse të cilat kanë më shumë se pesëdhjetë kuptime. Allahu xh.sh. në Librin e tij të përkryer ka përmendur se këto fjalë dhe këto ajete të...
Ata kanë djegur kopje të Kur'anit, sepse "janë prej Turqie", por në Komunitetin Mysliman të Shqipërisë (KMSH) mendojnë se kjo është e pamundur. "Nuk ka mysliman që djeg Kur'anin", siguron gati me frikë zëdhënësi Dorian...
© albsunna.info | 2010-2014 | Designed by hoQJani @